3 enkle tips til at undgå vold i arbejdet med mennesker.

Undgå magtanvendelse. Læsetid ca. 4 min.

Magtanvendelse

Tal fra Danmarks Statistik viser en kedelig tendens. I perioden fra 2009 til 2015, er der kommet 1100 flere anmeldelser af vold mod offentlig myndighed.

Det er en stigning på 42 % fra 2009 til 2015!

En del af stigningen skyldes formentlig ændrede regler for arbejdsskadeanmeldelser, men den er også et udtryk for en reel stigning.

Størstedelen af disse anmeldelser er relateret direkte til social og sundhedssektoren, men også bosteder, skoler og andre offentlige institutioner mærker den opadgående kurve.

Viden omkring hvordan man undgår magtanvendelse, er derfor vigtigere end nogensinde før.

Og her kan Nænsom Nødværge® vise vejen.

Undgå magtanvendelse og konflikter i hverdagen.

Du har sikkert, som de fleste der arbejder med mennesker, været udsat for udad reagerende adfærd.

Verbale trusler, et skub eller måske et decideret slag.

Situationen kan let opstå når borgeren du tager hånd om  føler sig krænket på deres integritet.  Den opstår derfor eksempelvis når du hjælper ved personlig hygiejne. Ligeledes kan generelle behovsudsættelser af mad, medicinering eller måske cigaretter, skabe konflikt.

Alle kan vist være enige om urimeligheden i, at du skal føle dig utryg på dit arbejde.

Men da det handler om mennesker, kan det være svært at regulere deres adfærd.

Eller kan det?

Første trin til at undgå disse situationer, og altså at skulle benytte sig af magtanvendelse, er at forstå hvad der sker i det voldelige møde.

Hvorfor opstår konflikter i arbejdet med mennesker?

Den amerikanske antropolog og forsker Edward T. Hall, definerede tilbage i 70’erne en figur der viser hvor ens personlige sfærer går, startende fra dig selv og udad.

blog

Kort fortalt er disse grænser et udtryk for, hvor vi som mennesker finder os trygge i social kontekst.

Modellen er anerkendt, og bruges i vid udstrækning, om end den er baseret på raske amerikanske mænd og kvinder. Dette er vigtigt at holde sig for øje, da sygdom, kultur og fysiske rammer markant kan ændre på sfærernes udformning.

For eksempel, er det I de store koreanske byer socialt accepteret at lægge sit hoved på skulderen af sidemanden i metroen og tage en lur. Gjorde man dette i Danmark, ville man nok få en anderledes reaktion end ”sov godt”.

Et andet eksempel kunne være fra Mellemøsten, hvor folk har en tendens til at tale sammen i en tættere afstand end vi ville føle os trygge ved.

Der kan sågar være store forskelle mellem landsdelene  inden for samme land!

Ligeledes kan sygdom, såsom demens, Psykiske lidelser, misbrug osv. påvirke hvordan vi som mennesker føler os trygge.

I det hele taget er der 8 dimensioner, der kan påvirke udfaldet af et møde mellem 2 mennesker. Enhver af disse, kombineret eller stående alene, kan skabe uønsket adfærd.

De 8 dimensioner er:

 1. Toneleje
 2. Kropsvarme
 3. Øjenkontakt
 4. Lugt
 5. Berøring
 6. Kønshierarki
 7. Kropsposition
 8. Rum

I arbejdet med mennesker bør man derfor stræbe efter, at de 8 dimensioner flyder sammen til en højere enhed.

Undgå konflikter med den rigtige afstand.

Hos Durewall arbejder vi aktivt med flere af disse dimensioner.

Vi kalder det Afstandstilpasning.

Afstandstilpasning er især en vigtig faktor i arbejdet med udfordrede  og syge mennesker, hvorfor det er en af vores 10 principper i Nænsom Nødværge.

 1. Hold dig en armslængde fra borgeren, og respekter den intime sfære. De fleste mennesker føler sig sikre med denne afstand, og du undgår at intimidere dem. Samtidig sikrer du dig at eventuelle slag, eller andet, nemt kan undgås.
 2. Mennesker der sidder ned, enten på en alm. stol eller i en kørestol, er særligt udsatte. Sæt aldrig hænderne på armlænene. Du fanger borgeren mellem ryggen af stolen og dine arme. Samtidig kommer du for tæt på i forhold til regel nr. 1!
 3. Vær opmærksom på dit toneleje. Måske er personen foran dig ældre, hjerneskadet eller psykisk syg, Dette er IKKE ensbetydende med at de har en dårlig hørelse, så tal blot i helt almindeligt toneleje.

 

De kursister vi har haft på vores uddanneler fortæller ofte hvordan disse simple råd kan afværge mange uheldige episoder og spare dig, og arbejdspladsen, for mange sygedage. Det lyder så let og alligevel kan det være rigtig svært i en presset arbejdsdag.

Spørgsmålet er om vi har tid til at lade være.

 

Har du oplevelser der kunne være undgået ved at afstandstilpasse korrekt, eller har du undgået hændelser ved at benytte vores principper, hører vi meget gerne om dem.

Skriv dem i kommentarfeltet og del dine erfaringer, og fortæl andre hvordan du kom sikkert hjem fra arbejde.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *