Durewall Instituttet instruktør uddannelsen

Kursus og uddannelse

Siden 1970´erne har Durewall Instituttet afholdt kurser og uddannelser, hvor deltagerne gennem teori og praksis lærer at udnytte kroppens naturlige bevægemønster og anvende mindst mulig kraft med størst mulig effekt.

Deltagerne på vores kurser lærer hvordan de kan forebygge og håndtere konflikter, hvis de opstår, og bevidstheden om at man som medarbejder kan klare sig i svære situationer, giver øget tryghed og bedre arbejdsmiljø for den enkelte. Trygheden forplanter sig til omgivelserne, og har derfor ikke bare en positiv og målbar effekt på medarbejderen, men også på hele omgangskredsen og det omkringliggende miljø og samfund.

Nænsom Nødværge®

Durewall-metoden, Nænsom Nødværge® er en human, etisk og effektiv metode til at beskytte sig selv og andre uden at nogen kommer til skade. Vores certificerede diplom-instruktører står for undervisningen, der enten foregår ude på arbejdspladserne eller i lokaler vi stiller til rådighed. Udgangspunktet for undervisningen er 10 grundlæggende principper som er nemme at lære. De er naturlige og derfor er man ikke afhængig af at huske diverse tekniske øvelser. Nænsom Nødværge® koncentrerer sig om det enkelte menneskes fysiske og mentale sikkerhed, og endemålet er at sætte dig i stand til at imødegå stressfulde situationer, og blive mere sund og robust i dit daglige virke. Du får:
 • konkrete værktøjer, til at kunne håndtere voldelige episoder på din arbejdsplads eller i hjemmet. Disse værktøjer er udviklet til at beskytte dig selv og modparten fysisk såvel som mentalt.
 • kendskab til specifikke udviklede greb til humant selvforsvar.
 • større viden omkring kropssprog, der mindsker aggression.
 • Indlæringen i kunsten at skabe ro igennem tale og undgå vold.

Vælg den kursusform der passer dine behov:

FOREDRAG OM DUREWALL-METODEN OG NÆNSOM NØDVÆRGE®

Foredrag om durewall-metoden og nænsom nødværge

Varighed: 45 min til 1 ½ time.
Deltagerantal: Fra 50 personer.
(Vi skræddersyr selvfølgelig også foredragene efter de forhold og behov, der hersker på din arbejdsplads)

På et foredrag vil du blive introduceret til Durewall-metodens principper for forebyggelse og konfliktnedtrapning.
Oplægget er praksisorienteret, tager udgangspunkt i virkeligheden på din arbejdsplads, og du får undervejs mulighed for at afprøve teknikker fra Durewall-metodens Nænsom Nødværge®.

Du vil blive introduceret til en række brugbare værktøjer, som alle kan bruges i praksis, og du vil derfor opleve, at du efter foredraget vil være bedre til at håndtere og forebygge fremtidige konfliktsituationer på din arbejdsplads.

Workshop

Durewall Instituttet workshop

Varighed: 3-4 timer.
Deltagerantal: 20 – 100.

På en workshop får du en grundig introduktion til Durewall-metoden. Du vil modtage undervisning i enkelte teknikker for Nænsom Nødværge® og forståelse for de ti principper som forebyggende værktøjer.

Durewall-metodens Nænsom Nødværge® er en metode til håndtering af konflikter uden at forårsage skade eller smerte. Det kan både ske gennem fysisk intervention, kropssprog og tale. Vi arbejder med borgeren i centrum og ser på de bagvedliggende problemstillinger, som kan forårsage konflikter, samt i personalets egentilstand og indsats i forebyggelse og nedtrapning.

På en workshop vil du blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 
 • Durewall-metodens teknik program hvor vi øver fysiske frigørelsesteknikker. Vi ser på både konfliktnedtrappende brug af teknikker samt konflikthåndterende brug.
 
 • Cases fra egen arbejdsplads. Hvis det er aktuelt for din arbejdsplads, arbejder vi på dagen gerne ud fra relevante cases.
 
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER som metode til forebyggelse og forståelse. Derudover ser vi på reaktionsmønstrer og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens). Pesonale som arbejder menneskenært kan på denne måde tage et aktivt ansvar i det forebyggende samarbejde med borgeren.
 

Med en workshop er du som person og dit personale introduceret til en række brugbare værktøjer. Værktøjer som supplerer den viden og kompetence som i forvejen eksisterer og er i spil på arbejdspladsen.

Med Durewall-metoden får dit personale fornyet selvindsigt og muligheden for at tage aktivt ansvar for det gode samvær og forståelsen for de bagvedliggende faktorer for borgerens konflikter.

Temadag

Durewall Instituttet temadag

Varighed: 1 dag
Deltagerantal: 16+

På en temadag får du en grundig introduktion til Durewall-metoden. Du vil modtage undervisning i både teknikker for Nænsom Nødværge® og forståelse for de ti principper som forebyggende værktøjer.

Durewall-metodens Nænsom Nødværge® er en metode til håndtering af konflikter uden at forårsage skade eller smerte. Det kan både ske gennem fysisk intervention, kropssprog og tale. Vi arbejder med borgeren i centrum og ser på de bagvedliggende problemstillinger, som kan forårsage konflikter, samt i personalets egentilstand og indsats i forebyggelse og nedtrapning.

På en temadag vil du blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 
 • Durewall-metodens teknik program hvor vi øver fysiske frigørelsesteknikker. Vi ser på både konfliktnedtrappende brug af teknikker samt konflikthåndterende brug.
 
 • Tidlige tegn på aggression. Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på ud fra tidlige tegn på aggression.
 
 • Cases fra egen arbejdsplads. Hvis det er aktuelt for din arbejdsplads, arbejder vi på dagen gerne ud fra relevante cases.
 
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER som metode til forebyggelse og forståelse. Derudover ser vi på reaktionsmønstrer og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens). Personale der arbejder menneskenært kan på denne måde tage et aktivt ansvar i det forebyggende samarbejde med borgeren.
 

Med en kursusdag er du som person og dit personale introduceret til en række brugbare værktøjer. Værktøjer som supplerer den viden og kompetence som i forvejen eksisterer og er i spil på arbejdspladsen.

Med Durewall-metoden får dit personale fornyet selvindsigt og muligheden for at tage aktivt ansvar for det gode samvær og forståelsen for de bagvedliggende faktorer for borgerens konflikter.

TEMA- og kursusdag

Durewall Instituttet kursusdag

Varighed: 1-3 dage
Deltagerantal: Temadag: 17-50 personer                                                                     Kursusdag: maks. 16 personer

På Durewall-instituttets tema- og kursusdage får du en grundig introduktion til Durewall-metoden. Du vil modtage undervisning i både teknikker for Nænsom Nødværge® og forståelse for de ti principper som forebyggende værktøjer.

Durewall-metodens Nænsom Nødværge® er en metode til håndtering af konflikter uden at forårsage skade eller smerte. Det kan både ske gennem fysisk intervention, kropssprog og tale. Vi arbejder med borgeren i centrum og ser på de bagvedliggende problemstillinger, som kan forårsage konflikter, samt i personalets egentilstand og indsats i forebyggelse og nedtrapning.

Du vil blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 • Durewall-metodens teknik program hvor vi øver fysiske frigørelsesteknikker. Vi ser på både konfliktnedtrappende brug af teknikker samt konflikthåndterende brug.
 • Tidlige tegn på aggression. Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på ud fra tidlige tegn på aggression.
 • Cases fra egen arbejdsplads. Hvis det er aktuelt for din arbejdsplads, arbejder vi på dagen gerne ud fra relevante cases.
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER som metode til forebyggelse og forståelse. Derudover ser vi på reaktionsmønstrer og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens). Personale der arbejder menneskenært kan på denne måde tage et aktivt ansvar i det forebyggende samarbejde med borgeren.

Med en tema- eller kursusdag er du som person og dit personale introduceret til en række brugbare værktøjer. Værktøjer som supplerer den viden og kompetence som i forvejen eksisterer og er i spil på arbejdspladsen.

Med Durewall-metoden får dit personale fornyet selvindsigt og muligheden for at tage aktivt ansvar for det gode samvær og forståelsen for de bagvedliggende faktorer for borgerens konflikter.

vejlederuddannelse

Durewall instituttet vejlederuddannelse

Som vejleder bliver du superbruger i Nænsom Nødværge®, så du kan fungere som sparringspartner for dine kollegaer i situationer, hvor der opstår tvivl eller spørgsmål.

Varighed: 3 dage
Deltagerantal: min. 12 og max. 16 deltagere
Kurset er målrettet kunder, der køber et helt forløb hjem til arbejdspladsen.

Beskrivelse Vejlederuddannelse:
På vores vejlederuddannelse får du grundig gennemgang af Durewall-metoden. Du vil modtage undervisning i og arbejde med teknikker for Nænsom Nødværge® samt forståelse for de ti principper som forebyggende værktøjer. Det kan være svært at vejlede andre, især kolleger. På uddannelsen får du indblik i indlæringsbaseret pædagogik.

På vejlederuddannelsen vil du blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning. De 10 principper er gennemgående i hele uddannelsen og bearbejdes som tilgang, kultur og menneskesyn.
 
 • Durewall-metodens teknik program hvor vi øver fysiske frigørelsesgreb samt den respektfulde håndtering af udadrettet adfærd. Vi ser på både konfliktnedtrappende brug af teknikker, skærmning og placering samt konflikthåndterende brug.
 
 • Tidlige tegn på aggression. Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på ud fra tidlige tegn på aggression og indikatorer for frustration og udadrettede handlinger.
 
 • Selvindsigt. Vi ser ind i egen tilgang, rolle i relations- og behandlingsarbejde, samt i konfliktforebyggende adfærd.
 
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER som metode til forebyggelse og forståelse. Derudover ser vi på reaktionsmønstrer og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens). Personale kan på denne måde tage et aktivt ansvar i det forebyggende samarbejde med borgeren.
 
 • Vejledning og feedback. Introduktion til pædagogiske og didaktiske metoder til formidling, samt aktiv feedback som understøttende vejledningsmetode.
 
 • Integritet og autonomi. Introduktion og dialog og begreberne og deres betydning for relationen mellem borger og personale.
 

Med vejlederuddannelsen er du som person og dit personale introduceret til en række brugbare værktøjer. Værktøjer som supplerer den viden og kompetence som i forvejen eksisterer og er i spil på arbejdspladsen.

instruktøruddannelse

Durewall Instituttet instruktør uddannelsen

Varighed: 10 dage
Deltagerantal: max. 16
Instruktøruddannelsen udbydes både som åbne kurser og til individuelle kunder.

Beskrivelse instruktøruddannelse:
På vores instruktøruddannelse får en grundig gennemgang af Durewall-metoden. Du vil modtage undervisning i både teknikker for Nænsom Nødværge® og forståelse for de ti principper som forebyggende værktøjer. Det kan være svært at undervise andre, især kolleger. På uddannelsen får du indblik og øvelse i indlæringsbaseret pædagogik.

På instruktøruddannelsen vil du blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 
 • Durewall-metodens teknik program hvor vi øver fysiske frigørelsesgreb samt den respektfulde håndtering af udadrettet adfærd. Vi ser på både konfliktnedtrappende brug af teknikker, skærmning og placering samt konflikthåndterende brug.
 
 • Relationer. Hvad er den gode relation? Hvordan bevares den gode relation og hvilke relationer er i spil på en arbejdsplads?
 
 • Tidlige tegn på aggression. Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på ud fra tidlige tegn på aggression og indikatorer for frustration og udadrettede handlinger.
 
 • Selvindsigt. Vi ser ind i egen tilgang og rolle i relations- og behandlingsarbejde, samt i konfliktforebyggende adfærd.
 
 • Cases fra egen arbejdsplads. Med udgangspunkt i praksishverdagen ser vi på læringspotentialet i konflikter, samt muligheden for at ændre tilgang med henblik på forebyggelse.
 
 • Risikovurdering. Hvilke redskaber har vi og hvordan kan forskellige typer af risikovurdering hjælpe i forebyggelsesarbejdet.
 
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER som metode til forebyggelse og forståelse. Derudover ser vi på reaktionsmønstrer og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens).
 
 • Didaktik og undervisningsmetoder, samt planlægning af undervisning. Introduktion til forskellige læringsstile og metoder for formidling.
 
 • Vejledning og feedback. Introduktion til pædagogiske og didaktiske metoder til formidling, samt aktiv feedback som understøttende vejledningsmetode.
 
 • Integritet og autonomi. Introduktion og dialog og begreberne og deres betydning for relationen mellem borger og personale.
 

Med en instruktøruddannelse er du som person og dit personale indført i en række brugbare værktøjer. Værktøjer som supplerer den viden og kompetence som i forvejen eksisterer og er i spil på arbejdspladsen.

Kursusoversigt