Durewall Instituttet instruktør uddannelsen

Kursus og uddannelse

Nænsom Nødværge® er en metode til håndtering af konflikter, uden at forårsage skade eller smerte, og enten gennem fysisk intervention, kropssprog og tale. Siden 1970´erne har Durewall Instituttet afholdt kurser og uddannelser, hvor deltagerne lærer, hvordan de kan forebygge og håndtere konflikter med Nænsom Nødværge®. Gennem teori og praksis lærer man at udnytte kroppens naturlige bevægemønster og anvende mindst mulig kraft med størst mulig effekt. 

Bevidstheden om, at man som medarbejder kan klare sig i svære situationer, giver øget tryghed og bedre arbejdsmiljø for den enkelte. Trygheden forplanter sig til omgivelserne og har derfor ikke bare en positiv og målbar effekt på den enkelte medarbejder, men også på det omkringværende miljø.

Vores certificerede diplom-instruktører står for undervisningen, der enten foregår ude på arbejdspladserne eller i lokaler vi stiller til rådighed. Udgangspunktet for undervisningen er 10 grundlæggende principper, som er nemme at lære. 

FOREDRAG OM DUREWALL-METODEN OG NÆNSOM NØDVÆRGE®

Foredrag om durewall-metoden og nænsom nødværge

Varighed: 45 min til 1 ½ time
Deltagerantal: Fra 50 personer

(Vi skræddersyr selvfølgelig også foredragene efter de forhold og behov, der hersker på din arbejdsplads)

På et foredrag vil du blive introduceret til Durewall-metodens principper for forebyggelse og konfliktnedtrapning. Oplægget er praksisorienteret, tager udgangspunkt i virkeligheden på din arbejdsplads, og du får undervejs mulighed for at afprøve teknikker fra Durewall-metodens Nænsom Nødværge®.

Du vil blive introduceret til en række brugbare værktøjer, som alle kan bruges i praksis, og du vil derfor opleve, at du efter foredraget vil være bedre til at håndtere og forebygge fremtidige konfliktsituationer på din arbejdsplads.

Workshop

Durewall Instituttet workshop

Varighed: 3-4 timer

På en workshop får du en grundig introduktion til Durewall-metoden, Nænsom Nødværge®. Du vil modtage undervisning i forebyggende værktøjer i form af forskellige teknikker samt metodens ti principper.

Vi ser på de bagvedliggende problemstillinger, som kan forårsage konflikter, og vi sætter fokus på personalets egentilstand og strategier i forbindelse med forebyggelse og nedtrapning.

På en workshop vil du blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 • Durewall-metodens teknik program, hvor vi øver frigørelsesteknikker, med hvilke man kan håndtere og nedtrappe konflikter.
 • Cases fra egen arbejdsplads. Hvis det er relevant for din arbejdsplads, arbejder vi gerne ud fra relevante cases på dagen.
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER til at forebygge og forstå konfliktsituationer. Derudover ser vi på reaktionsmønstre og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens). 
 

Med en workshop bliver deltagerne dermed introduceret til en række brugbare værktøjer, som supplerer den viden og kompetence, der i forvejen er i spil på arbejdspladsen. Man får fornyet selvindsigt og indsigt i de bagvedliggende årsager til konflikter.

Temadag

Durewall Instituttet temadag

Varighed: 1 dag
Deltagerantal: 16+

På en temadag får du en grundig introduktion til Durewall-metoden. Du vil modtage undervisning i både teknikker for Nænsom Nødværge® og forståelse for de ti principper som forebyggende værktøjer.

Durewall-metodens Nænsom Nødværge® er en metode til håndtering af konflikter uden at forårsage skade eller smerte. Det kan både ske gennem fysisk intervention, kropssprog og tale. Vi arbejder med borgeren i centrum og ser på de bagvedliggende problemstillinger, som kan forårsage konflikter, samt i personalets egentilstand og indsats i forebyggelse og nedtrapning.

På en temadag vil du blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 
 • Durewall-metodens teknik program hvor vi øver fysiske frigørelsesteknikker. Vi ser på både konfliktnedtrappende brug af teknikker samt konflikthåndterende brug.
 
 • Tidlige tegn på aggression. Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på ud fra tidlige tegn på aggression.
 
 • Cases fra egen arbejdsplads. Hvis det er aktuelt for din arbejdsplads, arbejder vi på dagen gerne ud fra relevante cases.
 
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER som metode til forebyggelse og forståelse. Derudover ser vi på reaktionsmønstrer og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens). Personale der arbejder menneskenært kan på denne måde tage et aktivt ansvar i det forebyggende samarbejde med borgeren.
 

Med en kursusdag er du som person og dit personale introduceret til en række brugbare værktøjer. Værktøjer som supplerer den viden og kompetence som i forvejen eksisterer og er i spil på arbejdspladsen.

Med Durewall-metoden får dit personale fornyet selvindsigt og muligheden for at tage aktivt ansvar for det gode samvær og forståelsen for de bagvedliggende faktorer for borgerens konflikter.

TEMA- og kursusdag

Durewall Instituttet kursusdag

Varighed: 1-2 dage

Deltagerantal
Kursusdag: Max. 16 personer 
Temadag: 16+ personer (vi anbefaler maks. 25 personer)
2-dages kursus: Op til 25 personer

På Durewall-instituttets tema- og kursusdage får du en grundig introduktion til Durewall-metoden. Du vil modtage undervisning i forebyggende værktøjer i form af både teknikker og de ti principper for Nænsom Nødværge®.

Vi arbejder med borgeren i centrum og ser på de bagvedliggende problemstillinger, som kan forårsage konflikter, samt på personalets egentilstand og strategier i forhold til forebyggelse og nedtrapning.

Du vil blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 • Durewall-metodens teknik program, hvor vi øver frigørelsesteknikker, med hvilke man kan håndtere og nedtrappe konflikter.
 • Tidlige tegn på aggression. Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på ud fra tidlige tegn på aggression.
 • Cases fra egen arbejdsplads. Hvis det er relevant for din arbejdsplads, arbejder vi gerne ud fra relevante cases på dagen.
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER til at forebygge og forstå konfliktsituationer. Derudover ser vi på reaktionsmønstre og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens). 

Med en workshop bliver deltagerne dermed introduceret til en række brugbare værktøjer, som supplerer den viden og kompetence, der i forvejen er i spil på arbejdspladsen. Man får fornyet selvindsigt og indsigt i de bagvedliggende årsager til konflikter.

Undervisningsprogram:

Program

Gennemgang af de 10 principper:

 • Teoretisk gennemgang, dialog og praktiske øvelser
 • Forståelse for principperne som mindset og kultur for forebyggelse
 • Princippernes betydning for teknikken og tilgangen i den fysiske håndtering af konflikter

 

Introduktion til grundlæggende teknikker:

 • Grundbevægelser, simple frigørelser
 
OBS: Den eneste forskel mellem en temadag og en 1-kursusdag er antallet af deltagere. Programmet på de to dage er derfor ens.

Program dag 1

Gennemgang af de 10 principper:

 • Teoretisk gennemgang, dialog og praktiske øvelser
 • Forståelse for principperne som mindset og kultur for forebyggelse
 • Princippernes betydning for teknikken og tilgangen i den fysiske håndtering af konflikter


Introduktion til grundlæggende teknikker:

 • Grundbevægelser, simple frigørelser

 

Program dag 2

Tidlige tegn på aggression:

 • FØR-UNDER-EFTER pludseligt opståede konflikter
 • Hvad er et tidligt tegn på aggression?


Risikovurdering:

 • For og imod med udgangspunkt i egne metoder i praksis
 • Diskussion og observation af tidlige tegn på aggression ud fra medbragt eksempel på risikovurdering
 • Hvad måler vi, hvor ofte måler vi og har vi fokus på selve ændringen i adfærd.


Selvindsigt:

 • Arbejde og dialog omkring integritet og autonomi via ET-modellen
 • Eget ansvar i konflikten og for konflikten
 • Hvordan er rummet hos jer for at italesætte dette, samle op på tilstand og konflikter?
 • Hvad er den gode relation og for hvis skyld har vi netop den relation vi har opbygget?


Konfliktcyklusmodellen:

 • Hvorfor er det svært?
 • Hvordan reagerer kroppen


Teknikker:

 • Repetition af øvelser fra dag 1 samt fysisk adskillelse af personer
 • Introduktion til føring, guidning samt frigørelser fra voldsomme situationer
 • Fokus på at der introduceres få og simple teknikker
 •  

vejlederuddannelse

Durewall instituttet vejlederuddannelse

Varighed: 3 dage
Deltagerantal: Maks. 16 deltagere

Som vejleder bliver du superbruger i Nænsom Nødværge®, så du kan fungere som sparringspartner for dine kollegaer i situationer, hvor der opstår tvivl eller spørgsmål. Kurset er målrettet dem, der køber et helt forløb til arbejdspladsen.

Du får en grundig gennemgang af Durewall-metoden, Nænsom Nødværge®. Du vil arbejde med vores teknikker samt opnå en mere dybdegående forståelse for de ti principper. Derudover får du indblik i indlæringsbaseret pædagogik, da det kan være svært at vejlede andre, især kolleger.

 

På vejlederuddannelsen vil du blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 • Durewall-metodens teknik program, hvor vi øver frigørelsesteknikker, med hvilke man kan håndtere og nedtrappe konflikter.
 • Tidlige tegn på aggression. Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på ud fra tidlige tegn på aggression.
 • Selvindsigt. Vi ser ind i egen tilgang, rolle i relations- og behandlingsarbejde, samt i konfliktforebyggende adfærd.
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER til at forebygge og forstå konfliktsituationer. Derudover ser vi på reaktionsmønstre og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens).  
 • Vejledning og feedback. Introduktion til pædagogiske og didaktiske metoder til formidling, samt aktiv feedback som understøttende vejledningsmetode.
 • Integritet og autonomi. Introduktion og dialog samt begreberne og deres betydning for relationen mellem borger og personale.
 

instruktøruddannelse

Durewall Instituttet instruktør uddannelsen

Varighed: 10 dage
Deltagerantal: Maks. 16 personer

Instruktøruddannelsen udbydes både som åbne kurser og til individuelle kunder.

Beskrivelse:
Du får en grundig gennemgang af Durewall-metoden, Nænsom Nødværge®. Du vil arbejde med vores teknikker samt opnå en mere dybdegående forståelse for de ti principper. Derudover får du indblik i indlæringsbaseret pædagogik, da det kan være svært at vejlede andre, især kolleger.

 

På instruktøruddannelsen vil du blandt andet arbejde med:

 • Durewall-metodens 10 principper. Vi gennemgår og arbejder med principperne for at øge forståelsen, samt hvordan principperne indvirker på forebyggelse og konfliktnedtrapning.
 • Durewall-metodens teknik program, hvor vi øver frigørelsesteknikker, med hvilke man kan håndtere og nedtrappe konflikter.
 • Relationer. Hvad er den gode relation? Hvordan bevares den gode relation, og hvilke relationer er i spil på en arbejdsplads?
 • Tidlige tegn på aggression. Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på ud fra tidlige tegn på aggression.
 • Selvindsigt. Vi ser ind i egen tilgang og rolle i relations- og behandlingsarbejde, samt i konfliktforebyggende adfærd.
 • Cases fra egen arbejdsplads. Med udgangspunkt i hverdagen på arbejdspladsen ser vi på læringspotentialet i konflikter, samt muligheden for at ændre tilgang med henblik på forebyggelse.
 • Risikovurdering. Vi undersøger de tilgængelige redskaber, samt hvordan forskellige typer af risikovurdering kan hjælpe i forebyggelsesarbejdet.
 • Konfliktmønster – Vi arbejder med modellen FØR-UNDER-EFTER til at forebygge og forstå konfliktsituationer. Derudover ser vi på reaktionsmønstre og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens).   
 • Didaktik og undervisningsmetoder, samt planlægning af undervisning. Introduktion til forskellige læringsstile og metoder for formidling.
 • Vejledning og feedback. Introduktion til pædagogiske og didaktiske metoder til formidling, samt aktiv feedback som understøttende vejledningsmetode.
 • Integritet og autonomi. Introduktion og dialog og begreberne og deres betydning for relationen mellem borger og personale.
 

Kursusoversigt