Bogen om Durewall Metoden Nænsom Nødværge®

I bogen om Nænsom Nødværge® gennemgås Durewall-metodens ti principper, der kan anvendes af folk, som har risiko for trusler eller vold i hverdagen på deres arbejde. Det kan for eksempel være i ældreplejen, socialpsykiatrien og på det sociale område.

På mange arbejdspladser er arbejdsmiljøet påvirket negativt af risikoen for vold, og derfor er det nødvendt at sætte ind for at forebygge voldsomme hændelser. Det kan gøres på mange måder for eksempel med Durewall-metoden, som bliver præsenteret i denne bog. Du kan læse mere om Durewall-metoden her

Durewall-metoden består af 10 principper og en række teknikker. Bogen præsenterer principperne og viser tre af teknikkerne. Med disse redskaber kan ansatte føle sig mere sikre i det daglige arbejde. Bogen indeholder eksempler på problematikker og løsninger fra praksis samt oplæg til refleksionsøvelser, som kollegaer med stor fordel kan gennemføre sammen.

Bog om Nænsom Nødværge