Privatlivspolitik

1. Behandling af personoplysninger

1.1.
Durewall Instituttet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af den indgåede aftale. Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at opfylde aftalen. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af aftalen, kan du kontakte Karina Mammen på km@durewall.dk.

1.2.
Dine personoplysninger videregives til Durewalls databehandlere. Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, herunder USA, og heller ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.

1.3.
Dine personoplysninger lagres i op til tre år.

1.4.
Durewall Instituttet bruger en logstatistik på sine kurser, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende Durewall Instituttet har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere kursusydelserne.

1.5.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger:

1.6.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig (Indsigtsret).

1.7.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (Rettelse).

1.8.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv (Slettelse).

1.9.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset (Ret til begrænsning af behandling). Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

1.10.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (Ret til indsigelse).

1.11.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (Ret til at transmittere oplysninger – dataportabilitet).

1.12.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

1.13.
Forpligtelser: Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for undgåelse af kontrakten.

1.14.
Datatilsynet: Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

2. Cookies

2.1.
På websitet https://www.durewall.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, forbedre brugernes oplevelse, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Derudover bruger websitet cookies til statistik og markedsføring. Man kan til enhver tid slette cookies fra sin computer.

 

3. Lovvalg og værneting

3.1.
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser eller nogen anden tvist mellem parterne, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.