OM DUREWALL-METODEN

Durewal-metoden har siden 1970´erne været anvendt som en human, etisk og effektiv metode til at beskytte sig selv og andre i konfliktfyldte og arbejdsrelaterede situationer.

Metoden bliver med overbevisende effekt brugt i pleje- og omsorgssektoren, socialpsykiatrien og i skoler, og selvom fagområderne er forskellige og kræver forskellig tilgang og tilrettelæggelse, er både metode og målsætning den samme: at bruge mindst mulig kraft i truende konflikter og undgå vold, trusler og verbale overgreb på en måde, der er nænsom og respektfuld over for det enkelte menneske.

Durewall-metoden tager udgangspunkt i den japanske selvforsvarsteknik jiu-jitsu, og lærer dig at arbejde med – og ikke imod – kroppens naturlige bevægemønster. Denne helt unikke metode bygger på en etisk og humanistisk indstilling med mennesket i centrum. I praksis betyder det, at man i potentielle konfliktsituationer vil være i stand til at berolige urolige mennesker med nænsomhed og respekt.

Nænsom Nødværge® koncentrerer sig således om menneskers fysiske og mentale sikkerhed, og endemålet er at gøre vores kursusdeltagere i stand til at imødegå stressfulde situationer og blive mere robuste i deres daglige virke.

Med et kursus i Nænsom Nødværge® får man:

 • konkrete værktøjer, til at kunne håndtere voldelige episoder på arbejdspladsen eller i hjemmet. Disse værktøjer er udviklet til at beskytte en selv og modparten fysisk såvel som mentalt
 • kendskab til specifikke udviklede greb til humant selvforsvar
 • større viden omkring kropssprog, der mindsker aggression
 • indføring i kunsten at undgå vold og skabe ro gennem tale
Durewall Instituttet design element

Indlæring

Durewall Instituttet temadag

Durewall-metodens pædagogik er baseret på indlæring. Ved indlæring opnås såvel forståelse som kompetence, og med Durewall-metodens 10 grundlæggende principper for konfliktløsning lærer du at anvende færre kræfter i dit arbejde, samtidig med at du reducerer risikoen for muskelspændinger, arbejdsskader og belastende arbejdsstillinger. 

Durewall-metodens 10 principper for konfliktløsning:

Durewall Instituttet design element

 • Mindst mulig kraft

 • Balance

 • Afstandstilpasning

 • Friktionsændring

 • Bevægelsesenergi

 • Naturligt bevægelsesmønster

 • Vejrtrækningsteknik

 • Beskyttelse

 • Bestemthed

 • Hensyn


vores målsætning

 • at bidrage til et bedre arbejdsmiljø i alle brancher/arbejdsområder, således at belastningsgener, arbejdsskader og unødig træthed elimineres.
 • at opnå kvalitetssikret indlæring og høj kompetence via undervisning og konstant udvikling af pædagogik og metodik. 
 • at undervise i at modvirke ”trusler og vold”, beherske selvforsvar samt at kunne foretage human fastholdelse i fysiske konfliktsituationer. 
 • at forebygge sygdom ved hjælp af egne ressourcer og veludviklede netværk samt rehabilitere de mennesker, som rammes af sygdom. 
 • at bidrage til øget arbejdsglæde og trivsel ved implementering af coaching og på den måde frigøre det uudnyttede potentiale vi mener er til stede rundt på arbejdspladserne.
Durewall Instituttet design element

En gennemprøvet og veldokumenteret metode

Durewall Instituttet design element

De mange positive tilbagemeldinger, vi har modtaget gennem årene (se referencer her), vidner om, at den praksisnære Durewall-metode er en relevant og meningsfuld fremtidsinvestering, som på længere sigt vil reducere omkostningerne for arbejdsgiveren, samtidig med at den bidrager til et bedre arbejdsmiljø og øget velbefindende for den enkelte medarbejder.  

Durewall Instituttets historie

Durewall Instituttet blev grundlagt i starten af 1970´erne af svenskeren Kurt Durewall. Med udgangspunkt i den urgamle japanske selvforsvarskunst jiu-jitsu, udviklede Kurt Durewall en moderne arbejdsmetodik, der henvendte sig til både pleje- og omsorgssektoren. Ligeledes har han udviklet en human selvforsvarsteknik, som passer til alle mennesker, brancher og fag, hvor der er risiko for konflikter og håndgemæng.

Siden Durewall Instituttet i 2002 kom på Danske hænder, har det været drevet af Karina Mammen.

Durewall Instituttet design element

MØD karina mammen

Durewall Instituttet design element

Efter 20 gode og velbetalte år i det kommercielle erhvervsliv forlod jeg i 2007 mit job som administrerende direktør og blev selvstændig ejer af Durewall Instituttet i Danmark.

Den korte, men præcise forklaring var, at jeg følte et stadigt stigende behov for at beskæftige mig med et område, som gav mening på et andet plan end løn, prestige og pensionsordning.

Og hvad giver mere mening end at bidrage til at virksomheder, organisationer og ikke mindst medarbejdere møder dagen med en endnu større arbejdsglæde og motivation end de gjorde dagen forinden?

For det er præcis, hvad vores kurser og uddannelser i sidste ende handler om: at motivere virksomheder til forandring og frigive det uudnyttede potentiale i såvel organisationen som hos den enkelte medarbejder.

Men det kræver forudsætninger at ændre de ting, der står i vejen for vores mål og drømme. Ligesom det kræver forudsætninger at gøre det gode arbejde godt.

Disse forudsætninger findes i rigt mål i Durewall Instituttets kurser og uddannelser, og det glæder mig meget, at så mange ansatte i plejen, psykiatrien og skoleområdet efter gennemført uddannelse i Nænsom Nødværge har opnået en tryggere og mere meningsfuld hverdag.

Udover mit daglige virke som indehaver af Durewall Instituttet, har jeg gennemført flere certificerede life- and business coaching uddannelser hos bla. Manning Inspire Instituttet og på The Ford institute for integrative coaching i San Diego/USA. Min viden og erfaring herfra fletter jeg derfor ind i mine kursusforløb på Durewall Instituttet, når det giver mening.

Har du lyst til at connecte eller læse mere om mig, kan du besøge min LinkedIn profil her.