Durewall Academy

STYRK FREMTIDENS KOMPETENCER INDENFOR KONFLIKTHÅNDTERING MED DUREWALL ACADEMY

Fremtiden stiller store krav til social-og sundhedssektoren. Brancheorganisationerne forudser mangel på personale, og der er flere plejekrævende borgere og færre ressourcer at løse opgaverne med. Alt sammen er det udfordringer, der kræver effektiv intern kommunikation og uddannelse, hvis opgaven skal løftes fagligt. – Ikke mindst når det kommer til forebyggelse, nedtrapning og håndtering af konflikter i arbejdet med borgerne. Men tiden kan være knap, og det kan være svært følge op med kurser og viden, når dagligdagen rammer. En udfordring vi gerne vil hjælpe med at løse gennem vores e-læringsplatform Durewall Academy, som rummer online kurser i konflikthåndtering og Nænsom Nødværge®

Læs mere om Durewall Academy og opdag mulighederne med vores E-læringsplatform!

Hvad er Durewall Academy

Durewall Academy er E-læring, som tager afsæt i en social vidensplatform. Platformen, sætter effektivt den enkelte organisation i stand til at:

  • Styrke videndeling inden for organisationen
  • Træne medarbejdere og vikarer mere effektivt
  • Øge motivationen for læring
  • Monitorere og styrke uddannelsesindsatsen.


Durewall Academy tager afsæt i anerkendt videnskab og de seneste læringsteorier. Alle læringsforløb er smidige og let tilgængelige, og kan tilgås fra PC, tablet og mobil.

Vi kombinerer viden og det faglige fællesskab

Mennesket er et socialt væsen, der fungerer bedst i fællesskaber. Og én af de fællesskaber vi som oftest befinder os i, er vores arbejdsplads.

Fællesskab og vidensdeling
Durewall Academy er meget mere end blot forudbestemt viden. Platformen er bygget op som en social vidensplatform, som vi kender det fra sociale medier, dog med en total adskillelse mellem privat- og arbejdssfære. Det sætter derfor ikke blot medarbejdere i stand til at dele viden og erfaringer, men gør det også nemt for ledere og undervisere at sende faglige beskeder ud i et fællesforum, for derved undgå at faglig viden bliver tabt.

Med Durewall Academy optimeres implementeringsgraden på hele arbejdspladsen

Instruktører i Durewall-metoden får i Durewall Academy et fantastisk værktøj til at underbygge deres rådgivning og undervisning af ledere og kolleger. Dette er ikke blot vigtigt i forhold til implementeringen af konkrete konfliktnedtrapningsindsatser men også til hurtig og effektiv on-boarding af vikarer o.l.

Systemet er bygget op ud fra den seneste viden om hukommelse og indlæring, og opererer ud fra videnskabelige begreber som Forgetting Curve og Spaced Repetition, der fortæller noget om, hvor hurtigt vi glemmer, og hvad der skal til for at øge indlæringsgraden.

Grundlæggende øger platformen indlæringsgraden ved at benytte den evidensbaserede læringsteknik, Spaced Repetition, som handler om at gentage nye informationer oftere, mens ældre information gentages med længere og længere mellemrum.

Det sker alt sammen automatisk og sikrer derigennem, at det lærte vedligeholdes hos kursisterne.

Værktøjskassen indeholder:

  • Videobank til uddannede instruktører
  • Konkrete instrukser i principper og teknikker
  • To konkrete E-læringsmoduler og flere kommer til

Er du interesseret i at høre mere om Durewall Academy eller se en demonstration af platformen?

Kan du ligesom os se idéen i at styrke viden og praksis inden for konfliktarbejdet i jeres organisation? Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om vores online kursuser i konflikthåndtering og Nænsom Nødværge®. 

durewall-academy-tilbyder-online-kurser-i-konflikthåndtering