skemaer til download

E.T. MODELLEN

ET-modellen™ (eller ”Egen Tilstand-modellen™”) illustrerer
3 tilstande, du kan være i hen over en arbejdsdag eller i enkelte situationer.

Typisk vil du bevæge dig fra side til side hen over dagen, afhængigt af hvem du er, hvem du arbejder sammen med, og hvilken borger du assisterer på et givent tidspunkt.

Modellen kan bruges som en refleksionsmodel eller som et konkret
samtaleværktøj, som får dig til at sætte ord på:

• Hvornår du føler dig tryg? Hvad skal der til?
• Hvad gør dig utryg, og hvordan reagerer du, når den tilstand opstår?
• Hvornår bliver du overmodig? Hvordan kan du selv blive opmærksom på det, og
hvad skal dine kolleger kigge efter?

Ved at reflektere over din tilstand hen over dagen, lukker du dels op for at kunne arbejde mere aktivt med dig selv og blive bedre til at forebygge konfliktsituationer, men det giver dig også mulighed for at tale med dine kolleger, leder og AMR gennem en fælles referenceramme. 

E.T. modellen kan downloades her.

E.T. modellen

hændelsesskemaet

Billede af hændelsesskemaet

Hændelsesskemaet har til formål at hjælpe til at forebygge konflikter med vores borgere. Skemaet tager kun få sekunder at udfylde og gør det nemt at registrere hændelser, samt under hvilke omstændigheder de foregår.

Skemaet er personcentret, hvilket vil sige, at det kortlægger adfærden hos den enkelte person eller borger. På denne måde kan du dokumentere arbejdsmiljøet, så du kan få et klart billede af de udfordringer, som borgeren har, og så du kan bidrage til at lave tiltag, der sikrer trygge rammer om borgeren – og ikke mindst om dig selv.

Skemaet kan blive overleveret til en ansvarsperson, der derefter kan registrere skemaet. Og med den registrering finder man måske ud af, at borgeren ikke altid er udfordret, men at der er særlige tidspunkter eller begivenheder, hvor borgeren bliver trigget.

Denne synliggørelse gør det muligt for os at ændre vores adfærd og tilgang, hvilket derpå hjælper borgeren til at få en tryg hverdag igen. Vi kan altså bruge skemaet til at finde mønstre frem for at ”tænke i narrativer”, som fastlåser borgeren i en bestemt identitet eller adfærd.

Find hændelsesskema med tomme felter her.