kurser & uddannelser

Siden 1970´erne har Durewall Instituttet afholdt kurser og uddannelser, hvor deltagerne gennem teori og praksis lærer at udnytte kroppens naturlige bevægemønster og anvende mindst mulig kraft med størst mulig effekt.

Deltagerne på vores kurser lærer hvordan de kan forebygge og håndtere konflikter, hvis de opstår, og bevidstheden om at man som medarbejder kan klare sig i svære situationer, giver øget tryghed og bedre arbejdsmiljø for den enkelte. Trygheden forplanter sig til omgivelserne, og har derfor ikke bare en positiv og målbar effekt på medarbejderen, men også på hele omgangskredsen og det omkringliggende miljø og samfund.

INSTRUKTØRUDDANNELSE, Aalborg – Fuldt booket

Dato:  10.-12. jan. + 07.-09. feb. + 08.-11. apr. 2024
Tid: 9:00 – 16:00 
Lokation: Vil blive opdateret!
Kategori: NÆNSOM NØDVÆRGE®

Instruktør Nænsom Nødværge® er for dig der arbejder med udadreagerende mennesker
Durewall-metoden Nænsom Nødværge® er en human, etisk og effektiv metode til at beskytte sig selv og andre, uden at nogen kommer til skade – heller ikke angribere eller aggressive personer.

Formål
Målet med denne uddannelse er at give dig viden om de mekanismer, der udløser truende eller voldelige situationer, og hvordan man ved hjælp af kropssprog, attitude og behandling kan forebygge og reagere på truende opførsel.

Desuden er formålet, at du får kendskab til pædagogik, instruktørviden, læringsstile, evaluering og teknikker mv., således at du på en god og lærerig måde kan formidle dine færdigheder i konfliktløsning til dine kolleger.

Uddannelsens længde
10 dage fordelt på 3 moduler.

  • Modul 1: 10.-12. januar 2024
  • Modul 2: 07.-09. februar 2024
  • Modul 3: 08.-11. april 2024


Bemærk venligst: For at opnå status som legitimeret instruktør er der deltagerpligt på kurset. Eventuelt manglende dage skal derfor tages på næstfølgende uddannelse for at opnå legitimering.
Instruktøruddanelsen kan endvidere fornyes gennem videreuddannelse.

Fuld forplejning
Der er fuld forplejning under kursusdagene.

For deltagelse
Indtast dine informationer i nedenstående formular – vi kontakter dig, når vi har modtaget din booking. Skulle du have spørgsmål til kurset, er du mere end velkommen til at kontakte os på:

Tlf+45 70 84 89 31
Emailkursus@durewall.dk

OBS: Tilmelding er først gældende, når kursus-administratoren har accepteret bookingen og givet besked herom på mail.

Booking af instruktøruddannelse

INSTRUKTØRUDDANNELSE, TAASTRUP

Dato:  03.-05. apr. + 13.-15. maj + 10.-13. jun. 2024
Tid: 9:00 – 16:00 
Lokation: Danske Handicaporganisationer, Blekinge Blvd. 2, 2630 Taastrup
Kategori: NÆNSOM NØDVÆRGE®

Instruktør Nænsom Nødværge® er for dig der arbejder med udadreagerende mennesker
Durewall-metoden Nænsom Nødværge® er en human, etisk og effektiv metode til at beskytte sig selv og andre, uden at nogen kommer til skade – heller ikke angribere eller aggressive personer.

Formål
Målet med denne uddannelse er at give dig viden om de mekanismer, der udløser truende eller voldelige situationer, og hvordan man ved hjælp af kropssprog, attitude og behandling kan forebygge og reagere på truende opførsel.

Desuden er formålet, at du får kendskab til pædagogik, instruktørviden, læringsstile, evaluering og teknikker mv., således at du på en god og lærerig måde kan formidle dine færdigheder i konfliktløsning til dine kolleger.

Uddannelsens længde
10 dage fordelt på 3 moduler.

  • Modul 1: 03.-05. april 2024
  • Modul 2: 13.-15. maj 2024
  • Modul 3: 10.-13. juni 2024


Bemærk venligst: For at opnå status som legitimeret instruktør er der deltagerpligt på kurset. Eventuelt manglende dage skal derfor tages på næstfølgende uddannelse for at opnå legitimering.
Instruktøruddanelsen kan endvidere fornyes gennem videreuddannelse.

Fuld forplejning
Der er fuld forplejning under kursusdagene.

For deltagelse
Indtast dine informationer i nedenstående formular – vi kontakter dig, når vi har modtaget din booking. Skulle du have spørgsmål til kurset, er du mere end velkommen til at kontakte os på:

Tlf+45 70 84 89 31
Emailkursus@durewall.dk

OBS: Tilmelding er først gældende, når kursus-administratoren har accepteret bookingen og givet besked herom på mail

Booking af instruktøruddannelse

ÅBEN TEMADAG OM KONFLIKTHÅNDTERING, TAASTRUP

Dato: 4. april 2024
Tid: 9:00 – 15:00
Lokation: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Blvd. 2 (OBS: findes også i Aarhus).

I social- og sundhedssektoren er der et alt for højt niveau af trusler og vold.

Er du én af dem som arbejder med mennesker, som har et udadreagerende reaktionsmønster og vil du gerne høre mere om, hvordan du kan håndtere dette både før, under og efter disse situationer, så vil denne dag være højst aktuel for dig.

Durewall-metoden er en principbasseret metoden, som arbejder med at opnå størst mulig effekt med mindst mulig kraft, uden at forvolde smerte eller skade. Durewall-metoden har fokus på det enkelte menneskes fysiske og mentale tryghed. Det gælder både den medarbejder, der bruger metoden, og den borger, beboer eller bruger, du som medarbejder arbejder sammen med.

Via metodens 10 principper lærer du, hvordan du med kropssprog, verbal kommunikation og fysiske teknikker kan forebygge voldsomme situationer og håndtere voldsom adfærd på en nænsom og respektfuld måde.

Prisen pr. pers. pr. dag er kr. 1.850, –
Ved 4 tilmeldinger og der over fra samme arbejdsplads får man 10% rabat. Prisen er inkl. frokost og Durewall materialer, ekskl. moms.

Tilmelding foregår efter ”først til mølle-princippet” og skal ske på følgende mail: kursus@durewall.dk eller på tlf. +45 32 86 01 90.

Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Blvd. 2, Taastrup.

Book din plads på holdet

ÅBEN TEMADAG OM KONFLIKTHÅNDTERING, AARHUS

Dato: 16. april 2024
Tid: 9:00 – 15:00
Lokation: Horisont Hotel og Konference, Agro Food Park 10, Aarhus (OBS: findes også i Taastrup).

I social- og sundhedssektoren er der et alt for højt niveau af trusler og vold.

Er du én af dem som arbejder med mennesker, som har et udadreagerende reaktionsmønster og vil du gerne høre mere om, hvordan du kan håndtere dette både før, under og efter disse situationer, så vil denne dag være højst aktuel for dig.

Durewall-metoden er en principbasseret metoden, som arbejder med at opnå størst mulig effekt med mindst mulig kraft, uden at forvolde smerte eller skade. Durewall-metoden har fokus på det enkelte menneskes fysiske og mentale tryghed. Det gælder både den medarbejder, der bruger metoden, og den borger, beboer eller bruger, du som medarbejder arbejder sammen med.

Via metodens 10 principper lærer du, hvordan du med kropssprog, verbal kommunikation og fysiske teknikker kan forebygge voldsomme situationer og håndtere voldsom adfærd på en nænsom og respektfuld måde.

Prisen pr. pers. pr. dag er kr. 1.850, –
Ved 4 tilmeldinger og der over fra samme arbejdsplads får man 10% rabat. Prisen er inkl. frokost og Durewall materialer, ekskl. moms.

Tilmelding foregår efter ”først til mølle-princippet” og skal ske på følgende mail: kursus@durewall.dk eller på tlf. +45 32 86 01 90.
Hotel- og konferencecenter Horisont, Agro Food Park 10, Aarhus N.

Book din plads på holdet

INSTRUKTØRUDDANNELSE, Aarhus

Dato: 30. sep. – 2. okt. + 30. okt – 1. nov. + 9. – 12. dec. 2024
Tid: 9:00 – 16:00 
Lokation: Horisont Hotel og Konference, Agro Food Park 10, Aarhus (OBS: findes også i Taastrup).
Kategori: NÆNSOM NØDVÆRGE®

Instruktør Nænsom Nødværge® er for dig der arbejder med udadreagerende mennesker
Durewall-metoden Nænsom Nødværge® er en human, etisk og effektiv metode til at beskytte sig selv og andre, uden at nogen kommer til skade – heller ikke angribere eller aggressive personer.

Formål
Målet med denne uddannelse er at give dig viden om de mekanismer, der udløser truende eller voldelige situationer, og hvordan man ved hjælp af kropssprog, attitude og behandling kan forebygge og reagere på truende opførsel.

Desuden er formålet, at du får kendskab til pædagogik, instruktørviden, læringsstile, evaluering og teknikker mv., således at du på en god og lærerig måde kan formidle dine færdigheder i konfliktløsning til dine kolleger.

Uddannelsens længde
10 dage fordelt på 3 moduler.

  • Modul 1: 30. september – 2. oktober 2024
  • Modul 2: 30. oktober – 1. november 2024
  • Modul 3: 9.-12. december 2024


Bemærk venligst: For at opnå status som legitimeret instruktør er der deltagerpligt på kurset. Eventuelt manglende dage skal derfor tages på næstfølgende uddannelse for at opnå legitimering.
Instruktøruddanelsen kan endvidere fornyes gennem videreuddannelse.

Fuld forplejning
Der er fuld forplejning under kursusdagene.

For deltagelse
Indtast dine informationer i nedenstående formular – vi kontakter dig, når vi har modtaget din booking. Skulle du have spørgsmål til kurset, er du mere end velkommen til at kontakte os på:

Tlf+45 70 84 89 31
Emailkursus@durewall.dk

OBS: Tilmelding er først gældende, når kursus-administratoren har accepteret bookingen og givet besked herom på mail.

Booking af instruktøruddannelse

ÅBEN TEMADAG OM KONFLIKTHÅNDTERING, TAASTRUP

Dato: 423. oktober 2024
Tid: 9:00 – 15:00
Lokation: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Blvd. 2 (OBS: findes også i Aarhus).

I social- og sundhedssektoren er der et alt for højt niveau af trusler og vold.

Er du én af dem som arbejder med mennesker, som har et udadreagerende reaktionsmønster og vil du gerne høre mere om, hvordan du kan håndtere dette både før, under og efter disse situationer, så vil denne dag være højst aktuel for dig.

Durewall-metoden er en principbasseret metoden, som arbejder med at opnå størst mulig effekt med mindst mulig kraft, uden at forvolde smerte eller skade. Durewall-metoden har fokus på det enkelte menneskes fysiske og mentale tryghed. Det gælder både den medarbejder, der bruger metoden, og den borger, beboer eller bruger, du som medarbejder arbejder sammen med.

Via metodens 10 principper lærer du, hvordan du med kropssprog, verbal kommunikation og fysiske teknikker kan forebygge voldsomme situationer og håndtere voldsom adfærd på en nænsom og respektfuld måde.

Prisen pr. pers. pr. dag er kr. 1.850, –
Ved 4 tilmeldinger og der over fra samme arbejdsplads får man 10% rabat. Prisen er inkl. frokost og Durewall materialer, ekskl. moms.

Tilmelding foregår efter ”først til mølle-princippet” og skal ske på følgende mail: kursus@durewall.dk eller på tlf. +45 32 86 01 90.

Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Blvd. 2, Taastrup.

Book din plads på holdet

ÅBEN TEMADAG OM KONFLIKTHÅNDTERING, AARHUS

Dato: 12. november 2024
Tid: 9:00 – 15:00
Lokation: Horisont Hotel og Konference, Agro Food Park 10, Aarhus (OBS: findes også i Taastrup).

I social- og sundhedssektoren er der et alt for højt niveau af trusler og vold.

Er du én af dem som arbejder med mennesker, som har et udadreagerende reaktionsmønster og vil du gerne høre mere om, hvordan du kan håndtere dette både før, under og efter disse situationer, så vil denne dag være højst aktuel for dig.

Durewall-metoden er en principbasseret metoden, som arbejder med at opnå størst mulig effekt med mindst mulig kraft, uden at forvolde smerte eller skade. Durewall-metoden har fokus på det enkelte menneskes fysiske og mentale tryghed. Det gælder både den medarbejder, der bruger metoden, og den borger, beboer eller bruger, du som medarbejder arbejder sammen med.

Via metodens 10 principper lærer du, hvordan du med kropssprog, verbal kommunikation og fysiske teknikker kan forebygge voldsomme situationer og håndtere voldsom adfærd på en nænsom og respektfuld måde.

Prisen pr. pers. pr. dag er kr. 1.850, –
Ved 4 tilmeldinger og der over fra samme arbejdsplads får man 10% rabat. Prisen er inkl. frokost og Durewall materialer, ekskl. moms.

Tilmelding foregår efter ”først til mølle-princippet” og skal ske på følgende mail: kursus@durewall.dk eller på tlf. +45 32 86 01 90.
Hotel- og konferencecenter Horisont, Agro Food Park 10, Aarhus N.

Book din plads på holdet

EFTERUDDANNELSE – FOR INSTRUKTØRER I NÆNSOM NØDVÆRGE®, AARHUS

Dato: 25. – 26. november 2024
Tid: 9:00 – 16:00 
Lokation:
Horisont Hotel og Konference, Agro Food Park 10, Aarhus
Kategori: NÆNSOM NØDVÆRGE® 

Bliv en bedre instruktør – tag en efteruddannelse i Nænsom Nødværge®
På kurset “Efteruddannelse Nænsom Nødværge®” bringer vi din instruktøruddannelse op til et nyt niveau.

Kurset er forbeholdt dig, der allerede er instruktør, og som søger at udvikle dine kompetencer i Nænsom Nødværge®, samt blive en bedre formidler over for dine kollegaer.

På efteruddannelsen vil du opleve rollespil baseret på virkelige hændelser for at gøre det så relevant som muligt. Det gør stoffet levende, og det gør de situationer, vi forsøger at genskabe, genkendelige. Vi benytter os ligeledes af relevante og samtidige cases, der giver dig flere værktøjer i dit arbejde med sikkerheden på din arbejdsplads.

Efteruddannelsen i Nænsom Nødværge er bygget op omkring kendt stof, hvor vi går et spadestik dybere. Det ruster dig til en mere og mere travl hverdag og holder dine kompetencer ved lige.
Kom og mød nuværende kolleger og del dine erfaringer med ligesindede.

Efteruddannelse Nænsom Nødværge®
Fuld forplejning.

For deltagelseIndtast dine informationer i nedenstående formular – vi kontakter dig, når vi har modtaget din booking. Skulle du have spørgsmål til kurset, er du mere end velkommen til at kontakte os på:

Tlf: +45 3286 0190
Email: kursus@durewall.dk

OBS: Tilmelding er først gældende, når kursus-administratoren har accepteret og givet besked herom på mail.

Book din plads på holdet

EFTERUDDANNELSE – FOR INSTRUKTØRER I NÆNSOM NØDVÆRGE®, TAASTRUP

Dato: 2. – 3. december 2024             
Tid: 9:00 – 16:00 
Lokation:
 Danske Handicaporganisationer, Blekinge Blvd. 2, 2630 Taastrup
Kategori: NÆNSOM NØDVÆRGE® 

Bliv en bedre instruktør – tag en efteruddannelse i Nænsom Nødværge®
På kurset “Efteruddannelse Nænsom Nødværge®” bringer vi din instruktøruddannelse op på et nyt niveau.

Kurset er forbeholdt dig, der allerede er instruktør, og som søger at udvikle dine kompetencer i Nænsom Nødværge®, samt blive en bedre formidler over for dine kollegaer.

På efteruddannelsen vil du opleve rollespil baseret på virkelige hændelser for at gøre det så relevant som muligt. Det gør stoffet levende, og det gør de situationer, vi forsøger at genskabe, genkendelige. Vi benytter os ligeledes af relevante og samtidige cases, der giver dig flere værktøjer i dit arbejde med sikkerheden på din arbejdsplads.

Efteruddannelsen i Nænsom Nødværge er bygget op omkring kendt stof, hvor vi går et spadestik dybere. Det ruster dig til en mere og mere travl hverdag og holder dine kompetencer ved lige.
Kom og mød nuværende kolleger og del dine erfaringer med ligesindede.

Fuld forplejning
Der er fuld forplejning under kursusdagene.

For deltagelseIndtast dine informationer i nedenstående formular, så kontakter vi dig, når vi har modtaget din booking. Skulle du have spørgsmål til kurset, er du mere end velkommen til at kontakte os på:

Tlf: +45 3286 0190
Email: kursus@durewall.dk

OBS: Tilmelding er først gældende, når kursus-administratoren har accepteret og givet besked herom på mail.2

Book din plads på holdet

kommende kurser

Modtag vores nyhedsbrev

* Påkrævet felter

Ved at klikke på send knappen, accepterer du samtidig vores Persondatapolitik.

Vi anvender MailChimp som marketing platform. Læs mere om Mailchimp's Persondatapolitik her.