Sådan arbejder du holistisk med risikovurdering på din arbejdsplads

læsetid 5 min. I Danmark arbejder man ofte med risikovurderinger af borgernes adfærd f.eks. med BVC-modellen. Men et for ensidigt fokus på borgeren kan i sig selv være en risiko. Tidligere studier har nemlig vist, at man som medarbejder ubevidst kan være med til at eskalere og skabe uhensigtsmæssige og farlige situationer. Hos Durewall Instituttet […]

Kender du din egen rolle i en voldshændelse?

voldshændelse – diskussion læsetid 3 min. Det kan være enkelt at sidde i plenum, og tale om hvordan du skal agere på arbejdspladsen. Nemt, at diskutere sig frem til hvordan en kollega skulle have løst en opgave, der endte i en konflikt. Og det kan være nemt for pressen at dømme og pege fingre af […]

Hold nu døren åben! Din energi aktiverer ikke sig selv

Durewall instituttet - hold døren åben

Bevægelsesenergi – læsetid 3 min. “Float like a butterfly, sting like a bee. The hands can’t hit what the eyes can’t see”– Mohammad AliSåledes omtalte legenden Mohammad Ali på elegant vis princippet bevægelsesenergi. Et princip der danner grundlag for en lang række af kampsporter.Hos Durewall udnytter vi dog de stærke kræfter i bevægelsesenergien til et […]

Lær at forvandle friktion fra fjende til ven

Durewall instituttet - Friktion kan håndteres

Friktion kan håndteres på den lette eller den svære måde. Og arbejder du professionelt med pleje af den ene eller anden slags, er friktion sandsynligvis ikke altid din ven. Friktion gør dit arbejde tungt. Friktion stresser dig, og friktion hæmmer dig. Men den kan faktisk også være din ven og allierede. Læs med videre, og […]

Balance er ikke noget vi tænker over… før vi mister den

Durewall instituttet - balance er ikke noget vi tænker over

Balance danner grunden for mange typer af selvforsvar, og sætter dig i stand til handle hurtigt. Derfor er balance en vigtig del af vores principper hos Durewall instituttet. Men det handler ikke kun om bevægelighed. En god balance styrker dig også mentalt og gør dig årvågen. Derfor arbejder Nænsom Nødværge® med begge aspekter af begrebet balance. Den fysiske […]

3 enkle tips til at undgå vold i arbejdet med mennesker

Durewall instituttet - undgå magtanvendelse

Undgå magtanvendelse. Læsetid ca. 4 min. Tal fra Danmarks Statistik viser en kedelig tendens. I perioden fra 2009 til 2015, er der kommet 1100 flere anmeldelser af vold mod offentlig myndighed. Det er en stigning på 42 % fra 2009 til 2015!En del af stigningen skyldes formentlig ændrede regler for arbejdsskadeanmeldelser, men den er også […]