Konflikthåndtering ved udadreagerende adfærd

Balance er ikke noget vi tænker over… før vi mister den

Balance danner grunden for mange typer af selvforsvar, og sætter dig i stand til handle hurtigt. Derfor er balance en vigtig del af vores principper hos Durewall instituttet.

Men det handler ikke kun om bevægelighed. En god balance styrker dig også mentalt og gør dig årvågen. Derfor arbejder Nænsom Nødværge® med begge aspekter af begrebet balance. Den fysiske og den mentale balance.

Fysiske balance. Et solidt udgangspunkt.

Den fysiske balance handler om, hvordan vi går og står. Det handler om at være i kropsholdning og position, til at kunne agere i højt tempo, hvis behovet skulle opstå. Og selvom det umiddelbart lyder, som noget der kunne være ytret af jægersoldat B.S Christiansen, er det i relation til det sundhedsfaglige arbejde, et spørgsmål om at kunne imødegå, og fjerne sig fra, en farlig situation.

Den korrekte stilling

Udgangspunktet er en stående og rank kropsstilling, hvor vægten er fordelt jævnt på begge fødder. Knæene bør hverken være helt strakte eller helt bøjede. Du er ikke i forsvarsposition, men du kan hurtigt komme det.
Som udgangspunkt er det bedst altid at befinde sig i denne udgangsposition, men det er måske ikke altid muligt. Er du ikke rent fysisk i balance, men fornemmer at der kan være fare på færde, bør du hurtigst muligt indtage positionen. Det handler om ikke at være låst.
Hvis du står og hænger i dine led, har meget strakte knæ, eller læner dig op af noget, er du rent fysisk dårligere stillet, fordi du først skal tilbage til udgangspositionen fremfor allerede at være der. Denne position giver også på det mentale plan ro og jordforbindelse, og kan derfor være med til at forhindre voldsepisoder, fordi du udstråler parathed. Hvis du ligner et let mål, bliver du det måske også.

Et øjeblik i psykiatrien. En virkelig hændelse.

Heine er pædagog på et socialpsykiatrisk bosted. En dag står han og en kollega inde hos den unge beboer Søren. Søren har paranoide træk. 
Heine står i entreen, og han og kollegaen har en god samtale med Søren. Han føler sig tryg og læner sig afslappet op ad dørkarmen med venstre skulder. Den højre hånd har han nede i lommen.
Pludselig, og uden varsel, angriber Søren, og slår Heine tre gange i ansigtet med knytnæve. Heine falder om på gulvet.
Det lykkedes heldigvis Heines kollega at stoppe volden og få Heine i sikkerhed. 

Men hvad skete der?

Vi finder nok aldrig ud af, præcist hvad der fik Søren til at angribe Heine. Men der er mange aspekter af denne kedelige historie, som kunne være endt lykkeligere.

Lad os pille situationen fra hinanden.

Se på hvordan den fysiske balance, spillede en altafgørende slut-rolle i det specifikke hændelsesforløb.
I historien er der flere fejl forbundet med Heines ageren i tiden op til angrebet.

  1. Da Søren har Paranoide træk, burde Heine ikke have blokeret for udgangen. Det kan skabe angst hos beboeren, særligt når personalet er ”2 mod 1”.

At han ligeledes ikke viste begge sine hænder, kan også fremprovokere angst og mistænksomhed hos en paranoid person.

  1. Heines kropposition kan tolkes som afslappet, hvilket var intentionen. Men den kan også tolkes som ligegyldig og respektløs. Som om du ejer det hele. Specielt når du befinder dig på beboerens enemærker.

Husk at det for dig er en arbejdsplads, hvor det for beboeren er hans/hendes hjem. Der gælder andre regler når man er hjemme hos nogen.

  1. Heine havde placeret sig i en position, hvor hans venstre skulder blev brugt som balance punkt fremfor hans fødder. Derved blev venstre hånd ”klemt” fast mellem hans krop og dørkarmen. Den højre hånd var placeret dybt i lommen. Og da angrebet kom, skulle Heine først finde balancen, og have en hånd op ad lommen. Det er en meget udsat position

 

Havde Heine stillet sig ude til siden, og stået solidt og opmærksomt, var angrebet måske aldrig kommet. Vi mennesker er, som de fleste tænkende væsener, opportunister. Derfor kan en udsat position indbyde til overfald, simpelthen fordi vi gør det muligt. Og i det tilfælde, hvor angrebet var kommet uanset hvad, havde Heine været forberedt. Han havde kunne nå at afværge slagene og bringe sig selv på afstand.

Eksemplet med Heine, viser hvordan du med fokus på din balance, kan skabe en atmosfære af ro og undgå vold.
Den viser også, hvordan din fysiske balance er en uundværlig del af at kunne forsvare dig selv. Og selvom det kan virke som logik for burhøns, kræver det en bevidsthed i dit daglige virke indtil du naturligt altid vil gå tilbage til dit balancepunkt. Så vær tilstede.

Siddende stillinger har også deres eget optimale balancepunkt

Du sidder naturligvis ned noget af tiden. Det kan ikke undgås med al den registrering og administrative arbejde, der kræves af os hele tiden. Her er en stilling med vægten lidt fremme på fødderne hensigtsmæssig. Hvorfor? Fordi du lettere vil kunne komme op at stå, hvis der bliver behov for det.

Prøv eventuelt at sætte dig lidt op i kontorstolen, og mærk selv forskellen. Sidder du tilbagelænet i en blød sofa, er du også godt låst, fordi dit balancepunkt er tilbage og nederst. Og ligesom i eksemplet fra før, vil du skulle bruge dyrebare sekunder på at komme fri af puderne. Er du under angreb, er det måske slet ikke muligt at komme op.
Det handler altså om, at holde fokus på at din balance er i orden, også når du sidder.

Balance afføder ro for dig selv og for borgeren

Når du er bevidst om, at du er klar til at imødegå hvad der måtte komme, vil det afspejle sig i din mentale balance og tilstand. Det er en tilstand, hvor du har opmærksomhed både udad på omgivelserne og indad på egne følelser. Derved vil du opdage forandringer i omgivelserne, og du vil også undgå at reagere impulsivt ud fra ubegrundet frygt. Du vil ikke blot skabe ro for dig selv, men også for dine omgivelser. Når du mentalt ikke er forberedt kan du komme til handle uhensigtsmæssigt.

Majbrit var ikke mentalt forberedt. En virkelig hændelse

Majbrit er ved at hjælpe Carl i brusebadet. Det går rigtigt godt, men der er trangt med plads og temmelig indelukket i den lille brusekabine.
Carl sidder på sin badestol og alt synes at være i orden. Ud af det blå farer Carl pludselig op mod Majbrit med hænderne strakt frem, som om han vil tage fat i hende. Majbrit reagerer forskrækket og pr. instinkt og tildeler Carl en knytnæve midt i ansigtet. Carl begynder at bløde, og Majbrit ser chokeret til. Overrasket over Carl der ville angribe hende, og måske især over sin egen reaktion.

Majbrits faglighed og venlighed trådte simpelthen ud af kraft. Hun var ikke i mental balance og handlede på instinkter.

Mange reagerer på denne historie ved at tænke: Hvordan kunne hun dog gøre det?
Men sandheden er, at vi alle kunne komme til at gøre det, hvis ikke vi er forberedt på det uventede.

Din mentale balance kan styrkes yderligere igennem forberedelse

Når vi er på job, ønsker vi ikke at handle på instinkter. Instinkter er noget man forbinder med det dyriske og irrationelle i os, og vi ønsker at agere professionelt på jobbet.

Her er forberedelse kodeordet.
Vi forbereder os mentalt og praktisk ved at tale med hinanden om diverse risici. Om hvordan vi minimerer dem, og hvad vi gør, hvis det voldsomme alligevel sker. Vi kan imødegå konflikter ved at udarbejde handleplaner. Og ved at øve os på de pågældende situationer, kan vi føle os trygge og i bedre balance på jobbet. Samtidig kan vi agere mere hensigtsmæssigt, når det uønskede sker.

Havde Majbrit været bedre forberedt og klædt på til opgaven, kunne Carl have undgået en blodtud og Majbrit en forskrækkelse og den fyreseddel der fulgte efter. Samtidig kunne man måske have kigget på hendes afstandstilpasning og hendes placering. Men det er et andet emne.

Har du endnu ikke nået at læse indlægget omkring afstandstilpasning kan du finde det her.

Modtag vores nyhedsbrev

* Påkrævet felter

Ved at klikke på send knappen, accepterer du samtidig vores Persondatapolitik.

Vi anvender MailChimp som marketing platform. Læs mere om Mailchimp's Persondatapolitik her.