Sådan arbejder du holistisk med risikovurdering på din arbejdsplads

læsetid 5 min.

I Danmark arbejder man ofte med risikovurderinger af borgernes adfærd f.eks. med BVC-modellen. Men et for ensidigt fokus på borgeren kan i sig selv være en risiko. Tidligere studier har nemlig vist, at man som medarbejder ubevidst kan være med til at eskalere og skabe uhensigtsmæssige og farlige situationer.

Hos Durewall Instituttet har vi derfor udviklet et tillægsmodul til de eksisterende risikovurderingsmodeller, ET-modellen™, der fokuserer på egen adfærd.
For i vores vision og de værdier vi arbejder ud fra, er fokus ikke på det voldelige menneske men på det voldelige møde; det er helheden, der er interessant. Og derfor bør risikovurderinger ikke kun anvendes for at passe på personalet alene men på mennesket det være sig personale, borger og pårørende.

Og det er der en lang række fordele i for alle parter.

”ET-modellen™ giver plejepersonalet et godt fælles sprog til at hjælpe hinanden til at spotte, hvornår man bevæger sig fra tryg mod utryg eller overmodig. Vi bruger modellen som en fast del af undervisning af plejepersonalet i Nænsom Nødværge®, særligt fordi den er i fin overensstemmelse med de nye magtanvendelsesregler som i høj grad vægter forebyggelse og læring.”
Louise Prahl
Demenskonsulent, Fredericia Kommune

Hvad er ET-modellen™?

ET-modellen™, eller Egen Tilstand – modellen™, angiver 3 tilstande du kan være i hen over en arbejdsdag eller endda i enkelte situationer.

Typisk vil du bevæge dig fra side til side hen over dagen, afhængigt af hvem du er, hvem du arbejder sammen med, og hvilken borger du assisterer på tidspunktet.

Modellen kan bruges som en refleksionsmodel eller som et konkret samtaleværktøj mellem:

• Kollega til kollega
• AMR til kollega
• Leder til medarbejder

Ved at reflektere over din tilstand hen over dagen, åbner du dels op for at kunne arbejde med dig selv, men også for at kunne tale med dine kolleger, leder og AMR gennem en fælles referenceramme. Der gør dialogen nemmere at tage op, og derfor et vigtigt skridt forud for varige kulturændringer.

Vil du vide mere omkring ET-modellen™, kan du købe vores bog her.
Den er forøvrigt blevet flot anmeldt af Martin Dybdal på uddannelsesbladet. Læs anmeldelsen.

Derfor er traditionel risikovurdering ikke nok i sig selv

I arbejdet med borgere der lider af demens eller psykiske lidelser, kan en risikovurdering fra i formiddags vise sig at være utilstrækkelig om eftermiddagen eller om aftenen.

Og det kan være farligt! – det kan bogstaveligt talt være stilhed før en storm.

Derfor må man som personale i arbejdet med mennesker altid være bevidst om sig selv og ikke mindst ens kollegaer. Til at opnå denne konstante bevidsthed er ET-modellen™ et stærkt værktøj.

Mennesker er tillidsfulde væsener

Vi er alle blot mennesker, og derfor ligger tillid til vores medmennesker dybt i os – særligt dem vi godt kan lide på et personligt plan. Det er menneskeligt men også farligt. For når vi befinder os i ”overmodig-eller måske tryghedsfasen” sker der ofte det at: 

  • Vi bøjer reglerne, og er mindre agtpågivende.
  • Vi glemmer, at den altid rolige Søren på værelse 7, har en lidelse, der på et sekund kan skabe udadreagerende adfærd… det sker jo næsten aldrig.
  • Vi efterlader nøgler, og lader døre være åbne … ”bare 10 sekunder… han/hun er så rolig nu”
  • Vi foretager samkørsel med en borger, på en måde vi egentlig ikke må, der ender brat ved en nøgle, der rives ud af tændingen midt på motorvejen.
Ovenstående eksempler er baseret på historier fra dybt professionelle mennesker der glemte deres faglige tilgang fordi ”mennesket tog over”.

 

Lykkeligvis sker der intet i de fleste af disse situationer, men der er desværre også adskillige eksempler på det modsatte – nogle med dødelig udgang.

Fælles for alle disse historier er, at det som udgangspunkt ikke havde noget med en forud skematiseret risikovurdering af borgeren at gøre, men ud fra en individuel vurdering af en borgers mentale tilstand foretaget på et splitsekund i en given situation.

Så bevidsthed om ens egen tilstand er vigtig, men mindst lige så vigtig, er dine kollegers tilstand. Men da det som oftest er prekært at skulle ”irettesætte” en kollega, kan det være nemmere at arbejde ud fra en fælles referenceramme.

Sådan arbejder du aktivt med ET-modellen™ på din arbejdsplads

En samtale om din egen tilstand behøver ikke at være så formel. Snakken kan sagtens vendes løst over eftermiddagskaffen eller lidt mere fast på personalemøder.

Tilstandssamtalen kan også vendes udad, og I kan tale om dine observationer hos en kollega.
Oftest når man taler til en kollega om sådanne emner, er det nemmest at have dels et påskud men også et udgangspunkt at starte fra.

Og her kan ET-modellen™ være en stor hjælp.

Italesættelse af ET-modellens™ 3 faser

Som nævnt tidligere er en simpel tilgang oftest den mest hensigtsmæssige.
For det er nemt at overskue, og er ikke nødvendigvis tidskrævende.

Derfor er det et godt sted at starte på den rejse, der i sidste ende skal føre til en varig kulturændring for dig selv og din arbejdsplads.

Prøv at spørge dig selv eller dine kolleger om:

• Hvornår føler du dig tryg? Hvad skal der til?
• Hvad gør dig utryg? Og hvordan reagerer du, når den tilstand opstår?
• Hvornår bliver du overmodig? Hvordan kan du selv blive opmærksom på det og hvad skal dine kolleger kigge efter?

Mere skal der ikke nødvendigvis til.

Ønsker du at arbejde aktivt med ET-modellen™ & Nænsom Nødværge®?

Vi håber, du har kunnet bruge vores lille indspark til noget.

Det er klart, at vi blot har løftet sløret for hvad du/I kan bruge ET-modellen™ til på jeres arbejdsplads, og at en dybere forståelse samt øvelse med metoden er det bedste valg, for dig der ønsker at arbejde aktivt med holistisk risikovurdering gennem ET-modellen™.

Og det har du en række muligheder for at gøre igennem:

• Foredrag
• Workshops
• Tema- og kursusdage
• Instruktøruddannelser

Vil du høre mere specifikt om ET-modellen™, skal du være velkommen til at kontakte os direkte på 32 86 01 90.


Læs mere om hvordan i som arbejdsplads kan arbejde aktivt med konflikter og tryghed i hverdagen.

Deltagerne på vores kurser lærer, hvordan de kan forebygge og håndtere konflikter, hvis de opstår. Bevidstheden om at man som medarbejder kan klare sig i svære situationer, giver øget tryghed og bedre arbejdsmiljø for den enkelte.

Modtag vores nyhedsbrev

* Påkrævet felter

Ved at klikke på send knappen, accepterer du samtidig vores Persondatapolitik.

Vi anvender MailChimp som marketing platform. Læs mere om Mailchimp's Persondatapolitik her.